• home

diversas informaziuns dil menaschi da scola

Di da punt Anceinzas

Ils 26 da matg ei liber (di da punt, ch’ei vegnius cumpensaus cun il di da viseta ina sonda).

Di da sport – 08/06/2017

Gievgia, ils 8 da zercladur fagein nus in di da sport ensemen cun las scolas da Mustér e Medel. Ils affons da scoletta e dalla 1./2. classa han liber il suentermiezdi. Per ils affons dalla 3.-6. ed ils giuvenils dil scalem superiur ha il di da sport liug gl’entir di.

Project plaz da pausa – 16/06/2017

Il venderdis, ils 16 da zercladur fa l’entira scola part al project da plaz pausa. Differents posts da baghegiar, zambergiar, colurar e decorar sefatschentan cul contuorn dalla casa da scola. Part dil project ei era in gentar communabel. Ils affons vegnan sur miezdi buca a casa quei di. Suenter gentar han ils affons dalla scoletta e dalla 1.-2. primara liber. Per ils affons dalla 3.-6. primara ed ils giuvenils dil scalem superiur cuoza il di da project tochen las 16.00. Quei di duein ils affons e giuvenils trer en resti, che astga era vegnir tschuffs.

Di da scolaziun cerchel scolastic – 21/06/2017

La mesjamna, ils 21 da zercladur ha liug ina scolaziun obligatoria en connex cun l’introducziun dil Plan d’instrucziun 21. L’instrucziun croda quei di per tut ils affons.

Uraris 2017/18

Ils uraris per il proxim onn da scola ein publicai sin la pagina d’internet.

Plan da vacanzas 2018/19

Ils plans da vacanzas per ils onns 2017/18 e 2018/19 ein publicai sin la pagina d’internet.

preavis 2017/18 - referats da reto cadosch

Igl ei gartegiau d’organisar duas seras d’informaziun per geniturs ed interessai cun il enconuschent referent Reto Cadosch. El capescha da far referats interessants cun tipps concrets ed orientai alla pratica. Per plascher reservei gia oz quels dus termins – ils 31/10/2017 ed ils 23/11/2017.  

Continue Reading